Klasser


Klasser MLAIC

Klass Beskrivning
Mariette Slaglåsrevolver replika, stående 25m
Ruger Slaglåsrevolver fri, stående 25m
Colt Slaglåsrevolver original, stående 25m
Smith & Wesson Patronladdad revolver, stående 25m
Cominazzo Flintlåspistol, stående 25m
Kuchenreuter Slaglåspistol, stående 25m
Miquelet Flintlåsmusköt militär, stående 50m
Pensylvania Flintlåsstudsare, stående 50m
Maximilian Flintlåsstudsare, liggande 100m
Manton Flintlås, lerduvor
Minié Slaglåsgevär militärt, liggande 100m
Whitworth Slaglåsgevär övriga, liggande 100m
Walkyrie Slaglåsgevär övriga, damer, liggande 100m
Vetterli Slaglåsgevär övriga, stående 50m
Lamarmora Slaglåsgevär militärt, stående 50m
Lorenzoni Slaglås, lerduvor
Remington Bakladdat svartkrutsgevär original med öppna riktmedel, liggande 100m
Remington Match Bakladdat svartkrutsgevär replika och med diopter, liggande 100m
Remington 12,17 Originalvapen, stående 50m
Tanegashima Luntlåsgevär, stående 50m
Hizadai Luntlåsgevär, knästående 50m

Klasser Jaktstigar (ej MLAIC)

  • Mynningsladdad pistol
  • Kammarladdad revolver
  • Patronladdad revolver
  • Mynningsladdat gevär
  • Remington 12,7
  • Bakladdat övriga
  • Patronladdad hagel